Disclaimer

Outletfashionshop.nl is een onafhankelijke en eerlijke website, maar er zouden onverhoopt fouten in de informatie kunnen zijn geslopen. Deze zou verouderd kunnen zijn of onjuistheden kunnen bevatten, ondanks dat ons team haar uiterste best doet dit te voorkomen. Indien dit geval zich mocht voordoen stellen wij commentaar van klanten zeer op prijs en zullen wij erop toezien dit in de toekomst te voorkomen.

Aangezien Outletfashionshop.nl slechts producten van verschillende webshops verzamelt en overzichtelijk weergeeft, zijn aankopen op dergelijke webshops geheel op eigen risico van de bezoeker van Outletfashionshop.nl. Outletfashionshop.nl heeft zelf geen productvoorraad en verzendt geen producten, waardoor het op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade opgelopen bij de beslissing tot het aanschaffen van een product na het bezocht hebben van onze website, mocht dit als een direct of indirect gevolg worden ervaren. Outletfashionshop.nl kan geen garantie of ondersteuning bieden ten aanzien van producten die op de website worden weergegeven en/of aangeboden, noch kan zij garant staan voor gedane bewering of overeengekomen afspraken met derden (onafhankelijke webshops). Om de gebruiksvriendelijkheid optimaal te kunnen waarborgen wordt aangeraden altijd op onafhankelijke wijze inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor het gebruik van via Outletfashionshop.nl verkregen informatie. Deze informatie wordt regelmatig en/of op dagelijkse basis aangevuld en gewijzigd. Outletfashionshop.nl behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang en zonder het geven van enige kennisgeving eventuele wijzigingen of aanvullingen door te voeren.

De weergegeven informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd en het is dan ook op geen enkele grond toegestaan deze over te nemen, te kopiƫren of openbaar te maken zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Outletfashionshop.nl. Door deze website te bezoeken en er gebruik van te maken dient u deze disclaimer, die van toepassing is op alle inhoud en alle gebruik van Outletfashionshop.nl, te accepteren en na te volgen.

Altijd op de hoogte van de laatste outlet

Outlet alert